Polskie Towarzystwo Psychodeliczne to inicjatywa, która powstała w ramach działalności Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, aby przeprowadzić reformę prawa umożliwiającą stosowanie psychodelików do celów medycznych i naukowych. Chcemy rozpocząć w Polsce merytoryczną debatę na temat psychodelików, pozbawioną lęków, mitów i przekłamań. Wierzymy, że tylko działając wspólnie osiągniemy ten cel, dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia!

 

Cele Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego:

  1. Stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy między profesjonalistami, którzy zajmują się tematem psychodelików.
  2. Wspieranie badań naukowych nad psychodelikami, ze szczególnym uwzględnieniem ich leczniczego potencjału.
  3. Edukacja społeczeństwa poprzez udzielanie rzeczowych informacji opartych na badaniach naukowych, dotyczących pozytywnych i negatywnych konsekwencji związanych z rekreacyjnym i terapeutycznym stosowaniem psychodelików.
  4. Integracja środowiska psychodelicznego w Polsce. Stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń. Zbieranie, przetwarzanie i promowanie wiedzy naukowej dotyczącej psychodelików.
  5. Wprowadzenie dekryminalizacji psychodelików oraz pomoc prawna oskarżonym w przypadku spraw karnych za posiadanie psychodelików na własny użytek.
  6. Zapobieganie i redukcja szkód związanych z rekreacyjnym używaniem psychodelików poprzez akcje edukacyjne oraz partyworking.
  7. Zmiana statusu prawnego psychodelików poprzez przeniesienie ich w Wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy I-P (substancje o braku zastosowań medycznych i wysokim potencjale nadużywania) do grupy IV-P (substancje o istotnych zastosowaniach medycznych i małym potencjale nadużywania, które mogą być stosowane w celach medycznych, naukowych i przemysłowych).
  8. Ubieganie się o uprawę medycznej marihuany w Polsce, co przyczyni się do obniżenia ceny leku, zwiększenia jego dostępności dla pacjentów oraz rozwoju polskiej gospodarki.
Udostępnij

To może Cię zainteresować

Koronawirus a narkotyki – 15 zasad bezpieczeństwa podczas pandemii

Tematem koronawirusa żyjemy praktycznie wszyscy. Pojawia się wokół niego sporo fake newsów…